Szczegóły oferty:

  • FCL / LCL w imporcie oraz exporcie
  • transport intermodalny
  • usługi door to door
  • regularne konsole importowe (LCL) z Dalekiego Wschodu do Europy
  • długofalowe stosunki z armatorami oraz kontrakty gwarantujące alokację miejsca
  • ubezpieczenie towaru na bardzo korzystnych warunkach
  • dowozy/odwozy kontenerów do/z portów
  • konsolidacja ładunków
  • kompleksowa obsługa celna, w tym odprawy eksportowe/importowe (przekaz, dopuszczenie od obrotu, odprawa uproszczona, odprawa uproszczona z art33A, karnety ATA
  • badania jakościowe towaru i sposobu ich pakowania